Tvořeníčko - březen 2020 - zrušeno

 

Tvořeníčko proběhne, až bude knihovna znovu otevřena.

 

Pohádkové čtení - březen 2020 - zrušeno

Pohádkové čtení proběhne, až bude knihovna znovu otevřena.

Pohádkové čtení - únor

Podmínky pro přijetí na Noc s Andersenem

Tvořeníčko - únor

Noc s Andersenem 2020

 

 

 

 

 

 

 

Tvořeníčko leden

 

Pohádkové čtení leden

 

Oznámení

 

PF 2020