V zemi pyramid a faraonů - zrušeno

 

Přednáška proběhne v náhradním termínu.

 

 

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (1971) od roku 1993 pracuje v Českém egyptologickém ústavu FF UK. Dlouhodobě se zabývá egyptskou archeologií a dějinami 3. a 2. tis. př. Kr., obecně pak vývojem egyptské architektury. Na archeologických výzkumech v Egyptě se podílí od r. 1991, od r. 1994 je koordinátorem výzkumu královské pyramidové nekropole v Abúsíru. Od r. 2017 je spoluřešitelem projektu GAČR Vznik a vývoj slunečního kultu a architektury ve 3. tisíciletí před Kristem v Egyptě.

Kurz trénování paměti pro seniory - zrušeno

 

Přednáška proběhne v náhradním termínu

Tvořeníčko - březen 2020 - zrušeno

 

Tvořeníčko proběhne, až bude knihovna znovu otevřena.

 

Pohádkové čtení - březen 2020 - zrušeno

Pohádkové čtení proběhne, až bude knihovna znovu otevřena.

Pohádkové čtení - únor

Podmínky pro přijetí na Noc s Andersenem

Tvořeníčko - únor

Noc s Andersenem 2020

 

 

 

 

 

 

 

Tvořeníčko leden

 

Pohádkové čtení leden