Nabídka lekcí pro MŠ a ZŠ

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÍLOVÉ U PRAHY

NABÍDKA EDUKATIVNÍHO PROGRAMU

PŘEDŠKOLNÍ A MLADŠÍ  ŠKOLNÍ  VĚK   2019/2020

 

LEKCE seznamují děti s knihovnou a knihovním fondem prostřednictvím nabízených literárních děl z různých vzdělávacích oblastí. Témata jsou sezónní, společenská i historická, zaměřená na příběhy z knih, ukázky k vybraným okruhům a prohlížení knížek. Pro mladší věkové skupiny a podle náročnosti tématu jsou zařazeny také krátké pohybové činnosti
nebo dramatizace.
V práci s textem ve formě kritického myšlení podporujeme především pochopení textu , samostatnost  a vlastní názor na daný problém.  Cílem je prohloubení znalostí tématu, zlepšování komunikačních schopností dětí, nestranné hodnocení vlastního i nabízeného názoru.Náročnost lekce je upravena dle schopnosti a potřeb dětí.
Lekce doplňují rámcový vzdělávací program pro předškolní i školní vzdělávání
1. stupně ZŠ.
Vzdělávacím lekcím jsou vyhrazeny úterní dopoledne (po domluvě i v pátek), nejlépe pro dvě paralelní třídy, 9:00-10:10, 10:20 - 11:20. 
Pro družiny je možné domluvit úterní odpolední návštěvu.

Upřednostňuji osobní domluvu jako možnost rozšíření jinými z nabízených témat.
Lekce se konají zdarma, besedy se  spisovateli  jsou zpoplatněny, 20.- Kč/žák.

Nezbytnou podmínkou je rezervace termínu v kalendáři akcí. Tu lze provést osobně,
telefonicky 241 021 977 nebo e–mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Kalendář akcí k orientaci zhlédnutí na webu knihovny. 

Prosím o potvrzení návštěvy týden před domluveným termínem, aby nedocházelo k jeho propadnutí.

Ilona Strnadová
knihovnice
Městská knihovna Jílové u Prahy
oddělení pro děti a mládež
MASARYKOVO NÁM. 1
254 01  Jílové u Prahy
Tel. 241 021 977, 606044024

http://knihovna.jilove.cz/index.php/sources/oddeleni-pro-deti

  

 ČTENÁŘSKÉ LEKCE  pro  předškoláky a žáky 1. a 2. tříd
   zážitková četba, interaktivní práce s textem, metody kritického myšlení

Ivan Binár – Kráva a dědeček
Ivona Březinová – Teta to plete, Teta to zase plete
Pavel Čech  - O klíči, O čertovi, O zahradě, Uspávanka s plavčíkem a velrybou
Olga Černá – Poklad starého brouka
Jiří  Dvořák – Zpátky do Afriky, Bydlíme
Sylva Fišerová – Jůla a Hmýza
Daniela Fišerová – Pohoršovna
Daniela Krolupperová – Bubáček
Astrid Lindgrenová – Zlodějíček Bubla
Arcadio Lobato – Největší poklad
Arnold Lobel – Pan Sova, Strýček Slon, 7 pohádek pro malé myšky
Radek Malý -  Příběhy matky přírody
Zuzana Pospíšilová – Velký případ školního detektiva, Lumpíček a  Rošťanda,  Baobab a jiné      příběhy, Čarodějnice Eulálie
Tereza Říčanová – Kozí, Psí, Velikonoční knížka
Ludmila Selingerová – Pohádky s ploutvičkami, s křídly, s krovkami
Petr Stančík – O díře z trychtýře,  Jezevec  Chrujda

TÉMATICKÉ  LEKCE  pro přeškoláky a žáky 1. a 2. tříd

Ilustrátoři, malíři pohádek -  kniha jako umělecké dílo, naši nejznámější autoři ilustrací.
Začarovaná abeceda - lekce určená pro prvňáčky jako první seznámení s knihovnou, návaznost na závěrečnou akci: „ PASOVÁNÍ NA ČENÁŘE.“
Hrajeme si s češtinou – hrátky s jazykem v poezii Emanuela Frynty a Jiřího Žáčka. Hledání slov s opačným významem, rčení, přirovnání, přísloví – kvíz, jazykolamy, hádanky.
Nejmilejší večerníčky – postavičky známé z televizní obrazovky, hra s „večerníčkovskými“ obrázky, doplňování slavných pohádkových dvojic, hádanky.
Roční období + Vánoce, Velikonoce – aktuálně v poezii i příbězích, národní lidová slovesnost, moudrost, tradice v příslovích a pranostikách
Pohádka lidová, autorská, klasická, moderní - charakteristika, znaky, hrdinové, hrátky s pohádkou                                                      
Trocha poezie s hádankami a kvízy – Žáček, Hrubín, R. Malý, Kratochvíl, Šrut, Havel, Lukešová, Vodňanský, Černík a další

 

ČTENÁŘSKÉ LEKCE  pro žáky 3. - 5. tříd

Petra Braunová – Nela, co nechtěla být malá
Petra Braunová – Nejhorší den v životě třeťáka Filipa
Ivona Březinová – Řvi potichu, brácho,  Johanka z parku
Pavel Čech  -  Dědečkové, O zahradě
Ilona Fišerová – Na orlích křídlech
Daniela Krolupperová – Společenství klíčníků
Radek Malý -  Příběhy matky přírody
Ivana Peroutková – Ukradená cukřenka
Petra Soukupová – Bertík a čmuchadlo
Vlastimil Vondruška – Fiorella
Walliams – Babička drsňačka, Pan smraďoch, Příšerná teta, Ďábelská zubařka, Dědečkův velký útěk

Klára Smolíková – Spolkla mě knihovna

 

TÉMATICKÉ LEKCE  pro žáky 3. - 5. tříd

Kniha jako umělecké dílo - co předchází vydání knihy, historie, nakladatelství, knižní pojmy, knihovna a my.
Spisovatelé autorských pohádek – K. ČapekM. Macourek, J. Žáček, Z. Svěrák, V. Šrut
Ilustrátoři, malíři pohádek - kniha jako umělecké dílo, naši nejznámější autoři – 
A. Born, J. Čapek, R. Pilař, Z. Krejčová, I. Klimtová, I. Houf, O. Sekora, J. Lada,
Š. Váchová,   J. Svolinský, J. Trnka.
Žáček žáčkům – tvorba Jiřího Žáčka zábavnou formou – ukázky, doplňování básniček, testování slovní zásoby, hádanky, křížovka, přesmyčky.
Odkaz  Josefa Lady –  život i dílo našeho předního národního autora.

Když velcí byli kluci – dětství několika známých osobností Kolumbus, Edison, Dvořák, Mozart, Picasso, Andersen, Verne.
Jak žili naši pradědové a prababičky – stará řemesla, zvyky, rok v příslovích a pranostikách.
Jílovské pověsti – nejznámější pověsti našeho města a jeho okolí.
Bohatství jara - o zemi, živé i neživé přírodě, o chování k přírod,včely jako dárkyně života, environmentální setkání s odkazem na naše město - odborná, naučná, beletrie.
Pohádky nebo fantazy -  Klasická x moderní pohádka  -  autorská x lidová, pohádky našich i cizích autorů, znaky fantasy,  srovnání.
Dobrodružná literatura – světoví autoři knih, ukázky z tvorby (Lindgrenová, May, Kipling, London, Dumas, Verne  Tolkien, Rowlingová a další).
Dobrodružná se zvířecím hrdinou  - Kipling, London, Seton i čeští autoři.
Dobrodružná  s dětským hrdinou -  výběr autora podle aktuálního požadavku pedagoga
Bajky - když zvířata jednají jako lidé – ruské, francouzské, řecké bajky – Ezop, La Fontaine, Krylov, Žáček.
Jaro, léto, podzim, zima, Vánoce, Velikonoce –  roční období v lidové slovesnosti,  příslových, pranostikách, hádankách.
Putování  pravěkem - odkaz E. Štorcha,  Z. Buriana,  J. Augusty.

Karel IV.  – český a římský císař – odkaz, doba v encyklopediích i beletrii, život na hradech a zámcích v českých zemích.
Letem světem s obrazovými mapami Terezy Říčanové– hravé putování po
5. kontinentech ( Afrika - Ghana, Asie – Japonsko,  Evropa – Anglie, Austrálie,  Amerika – Indiáni).

Pátrání po vzniku knihy– s knihou Kláry Smolíkové, Spolkla mě knihovna

 

Hudební program pro 1. –  5. ročník
NEBOJME  SE  KLASIKY  aneb  POZVÁNÍ  DO  SVĚTA  HUDBY

Hudební lekce - doplňující učivo HV primárně propojeno s literárním textem a ilustracemi.  Na základě poslechové skladby si děti aktivní formou prohlubují hudební povědomí spojené s pěveckými, instrumentálními i pohybovými činnostmi.


Seznam skladeb vhodných k poslechu :

Lidové písně, poklady našeho venkova,
Lidové písně se zaměřenímk tradičním českým svátkům v průběhu roku
I.Hurník – Pohádka o princezně žabce

S.S. Prokofjev – Péťa a vlk, Popelka

N. Rimskij – Korsakov – Let čmeláka
Paul Dukas – Učeň čaroděj
C. Saint – Saens: Karneval zvířat
M. P. Musorskij – Obrázky z výstavy
V. Novák ,  V. Neuman – U nás v kapele
J. Hayden – Symfonie č. 101, Hodiny
G. F. Handel – Vodní hudba
E. Grieg – Suita z  Peer Gyntu
M. Ravel - Zrcadla, Dítě a kouzla
Vivaldi – Čtvero ročních období
W.A. Mozart – Kouzelná flétna – Papageno, Malá noční hudba
L.v. Beethoven – Symfonie c moll č. 5, Osudová, 4. věta
Georg Gerschwin – Koncert F Dur pro klavír a orchestr
Carl Orff – Carmina Burana
Mendelssohn – Bartholdy – Sen noci svatojánské – Svatební pochod
Václav Trojan – Šest lidových písní pro smyč. kvarteto
Dvořák - Symfonie č. 8 G Dur, V přírodě, Z nového světa - Largo
J.J. Ryba – Česká mše vánoční
B. Martinů – Kuchyňská revue
L. Janáček – Příhody lišky Bystroušky, Lašské tance - Pilky
B. Smetana – Má vlast

 

 

„Nejdůležitější je poslouchat se navzájem. Mnoho lidí se naučí mluvit,
ale nenaučí se poslouchat. Poslouchání druhých je nejdůležitější věcí v životě.
A hudba nám říká, jak to dělat.“ 
Claudio Abbado, italský dirigent 1933 - 2014