Oddělení pro děti

 

Oddělení pro děti

Krásná a naučná literatura, Oddělení pro děti a mládež

První patro Městské knihovny slouží nejenom jako fondu pro děti, ale z velké části také beletrii pro dospělé, naučné, odborné a zájmové literatuře. Vybírat můžete z mnoha knih.Nabízíme  literaturu  různých  žánrů  -  leporela, říkadla, pohádky,  báje a pověsti, poezii, romány, povídky, příběhy s dětským a zvířecím hrdinou, sci-fi a fantasy, detektivní příběhy, horory, komiksy, cizojazyčnou literaturu, naučnou a odbornou literaturu - slovníky, encyklopedie, periodika, CDromy.                                                                                                                              
Knihovní fond pravidelně doplňujeme o novinky a také jsme rádi za tipy, které nám dáváte vy, čtenáři.

 

 

 

 

 

 

Jsi tu nový a chceš vědět, jak to tu chodí?

Nejdříve se staneš naším čtenářem: vyplníš přihlášku a necháš ji podepsat od rodičů, zaplatíš roční poplatek 50.- Kč . My ti pak vytvoříme čtenářské konto a dostaneš svou čtenářskou legitimaci. Půjčovat knížky si můžeš na 4 týdny, pak je třeba půjčené knížky prodloužit buď on - line službou  nebo tel. a  e mailem. 

Jak knihy najít?

Knihy se v knihovně řadí podle Mezinárodního desetinného třídění, proto také knížky i v jiných knihovnách najdeš pod stejným označením jako u nás. Každá kniha má na svém hřbetu svoji značku (signaturu), podle které ji najdeš v příslušné polici. Všechny knihy jsou katalogizovány - zapsány do katalogu v počítači. Proto si můžeš sám z domova otevřít katalog on – line a knížku, o kterou máš zájem si najít. Otevřením svého účtu z domova si také prodlužuješ termín odevzdání knih. Pokud knihu v našem fondu nemáme, můžeš si ji objednat u paní knihovnice pomocí služby MVS (meziknihovní výpůjční služba).


Knihovna je  místem pro setkávání.

Pravidelně zveme do knihovny třídy ZŠ na čtenářské a tématické lekce, které pomáhají rozvíjet čtenářské dovednosti žáků a vytvářet pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Lekce jsou určeny pro žáky MtŠ a 1. i 2. stupně ZŠ.  

Pro školní děti zveme známé spisovatele na besedy.

Při tvořivé dílně „Tvořeníčko“ si nejdříve něco přečteme a pak si něco vyrobíme.

Oblíbené jsou měsíční hádanky: „Luštíme s Listíkem,“ nejaktivnější luštitele odměňujeme výlety.

Naše knihovna je zapojena do celostátních akcí a soutěží:

Noc s Andersenem www.nocsandersenem.cz/

Celé Česko čte dětem  www.celeceskoctedetem.cz/

Čtení pomáhá www.ctenipomaha.cz/

Rosteme s knihou www.rostemesknihou.cz/

Knížka pro prvňáčka