Knihobudky

 

V našem městě je rozmístěno v současné době sedm knihobudek, ve kterých naleznete knihy, které jsou buď vyřazeny z knihovního fondu, či jsme se obdrželi darem a ve fondu je již máme nebo je do něj nezařadíme a můžete do nich také vkládat také vlastní vyřazené knihy. Můžete si je buď vzít nebo jen vypůjčit, je to pouze na Vás. Knihobudky velmi dobře fungují a těší se vysoké oblibě. Naše knihovna knihy doplňuje, pokud je třeba. Naleznete je před knihovnou, v parku u kostela, v areálu ZŠ, na sídlišti, na křižovatce u pivovaru, u MŠ Pod Školkou a na návsi na Radlíku.